Regulamin

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem www.jis.com.pl, i prowadzonego przez Producenta Odzieży Damskiej.

2. Przyjmowanie zamówień
Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu, na stronie www.jis.com.pl , gdzie prezentujemy cały asortyment oraz wszelkie istotne informacje na temat poszczególnych towarów.
Zamówienia dokonać można online na stronie www.jis.com.pl lub telefonicznie. Składając zamówienie online kupujący zaznacza wybrane artykuły, wypełnia formularz zamówienia, podając adres, pod który zakupiony towar ma zostać dostarczony, oraz wybiera sposób płatności.
Bezzwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.
Zawarcie umowy kupna następuje w chwili akceptacji otrzymanego towaru przez kupującego, najpóźniej jednak po upływie 14-dniowego terminu dopuszczającego zwrot.

3. Prawo do zwrotu towaru
Robiąc zakupy w sklepie internetowym J&S Collection, kupujący ma prawo zwrócić dostarczony towar i w ten sposób odstąpić od zawartej umowy – bez podania przyczyny – w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Umowa sprzedaży staje się wiążąca w chwili akceptacji towaru przez kupującego, najpóźniej po upływie tego 14-dniowego terminu.
Artykuły, które nie spełniły oczekiwań kupującego należy odesłać wraz z ważną fakturą lub paragonem. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
Proszę odesłać towar pocztą pod następujący adres:

P.P.H J&S Collection s.c
Sylwester Radomski, Jolanta Radomska
ul. Szkolna 1
09-421, Płock

Towary, które oferowane są w katalogu jako zestaw, muszą być odesłane w komplecie. Ponadto zwracane artykuły należy odesłać w nienaruszonym stanie (nieużywane, z oryginalnymi etykietkami, w oryginalnym opakowaniu). Jeżeli stwierdzone zostaną jakiekolwiek naruszenia, przesyłka zostanie ponownie wysłana do kupującego na jego koszt.

Zwrot pieniędzy za zakupiony towar nastąpi w przeciągu 14 dni po jego oddaniu. Należna kwota zostanie przelana na konto kredytowe lub bankowe kupującego albo przekazana przez Pocztę Polską, w zależności od zastosowanego sposobu płatności.

4. Realizacja zamówienia / dostawa
Zarówno zamówienia jak i dostawy towarów możliwe są wyłącznie na terytorium Polski, przy czym dostawy realizowane są zgodnie z Warunkami Handlowymi dostawcy/spedytora.
Termin dostawy zostanie podany do wiadomości kupującego w chwili potwierdzenia zlecenia. Towar zostanie wysłany na adres wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia.
Koszt dostawy towaru ponosi kupujący w wysokości podanej do wiadomości w trakcie składania przez kupującego zamówienia na stronie www.jis.com.pl.
Sprzedawca oprócz towaru dostarcza kupującemu fakturę VAT lub paragon oraz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.

5. Ceny towarów

  • Ceny podane w cenniku w momencie złożenia zamówienia przez kupującego są wiążące dla obu stron.
  • Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej są podane w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
  • Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy (koszt dostawy naliczany jest podczas podsumowania zamówienia).
  • Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia przez kupującego pełnej kwoty, odpowiadającej cenie towaru.

6. Sposób i termin płatności
Zapłaty za zamówiony towar można dokonać za pomocą:

  • płatności poprzez system DotPay
  • przelewu na wskazane konto z podaniem numeru zamówienia w tytule płatności (jeszcze przed otrzymaniem towaru)
  • osobiście przy odbiorze towaru, do rąk przedstawiciela firmy dostarczającej przesyłkę.

Dowodem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon.

7. Towary niedostępne
Jeżeli dostawa zamówionego towaru nie jest możliwa, gdyż towar ten jest niedostępny, sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, oraz zwrócić kupującemu całkowitą kwotę odpowiadającą cenie zakupu.

8. Reklamacje
Jeżeli otrzymany towar wykazuje wyraźne wady fabryczne lub wady materiału, do których należą również szkody spowodowane podczas transportu, należy natychmiast je zareklamować, zwracając się w tym celu bezpośrednio do nas lub do firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę.

Reklamowany towar można odesłać pocztą na adres:
P.P.H J&S Collection s.c
Sylwester Radomski, Jolanta Radomska
ul. Szkolna 1
09-421, Płock

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży zgodnie z polską Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176, z 2002 roku). Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie jest to możliwe – na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów – sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedający zwraca kupującemu koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail na przetwarzanie przez Producenta Odzieży Damskiej swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym www.jis.com.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

10. Postanowienia końcowe
Sprzedawca ogłasza zmiany Ogólnych Warunków Handlowych na stronie internetowej. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie www.jis.com.pl. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich ogłoszenia.

Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia 16.12.2016 r.